Istanbulská úmluva

Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (známá těž jako Istanbulská úmluva) je mezinárodní smlouva Rady Evropy zaměřená na potírání a prevenci násilí na ženách a domácího násilí. Úmluva se zaměřuje na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů genderově podmíněného násilí, tj. násilí páchaného na ženách, protože jsou ženy. Úmluva také nově definuje některé trestné činya požaduje po státech, aby je zavedly do svého trestního řádu. Leč úmluva mluví p… (source: bing.com)

 Hot Trends » trends » Istanbulská úmluva

Interest over time

Istanbulská úmluva is the most searched Hot Trends Keyword trends in the map shown below (Interest by region and time). Numbers represent search interest relative to the highest point on the chart for the given region and time. A value of 100 is the peak popularity for the term. A value of 50 means that the term is half as popular. Likewise a score of 0 means the term was less than 1% as popular as the peak.

Last Hot Trends

Hot Trends Searched Time
Joe tracini 20,000++ 6 hours ago
Érettségi 2020 20,000++ 14 hours ago
موقع وزارة التربية والتعليم 20,000++ 2 hours ago
William booth 20,000++ 6 hours ago
ไวรัสโคโรนา 20,000++ 7 hours ago
Como saber si cobro el ingreso familiar de emergencia 20,000++ 4 hours ago
N95 respirators mask 20,000++ 8 hours ago
Пенсионный фонд выплата 5000 20,000++ 14 hours ago
이비에스온라인클래스 20,000++ 15 hours ago
Ebs 온라인클래스 20,000++ 15 hours ago
Linda tripp 10,000++ 7 hours ago
Your name 10,000++ 13 hours ago

Some Keywords Suggestions

Listing Websites Related Istanbulská úmluva

Istanbulská úmluva | Blog Rovné šance

 • http://www.rovnesance.cz/istanbulska-umluva/
 • Istanbulská úmluva. Nová Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení tohoto závažného problému porušování lidských práv. Jejím cílem je nulová tolerance k tomuto násilí a představuje významný krok k tomu ...

CC-BY-SA license

 • http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (známá těž jako Istanbulská úmluva) je mezinárodní smlouva Rady Evropy zaměřená na potírání a prevenci násilí na ženách a domácího násilí. Úmluva se zaměřuje na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů genderově podmíněného násilí, tj. násilí páchaného na ženách, protože jsou ženy. Úmluva také nově definuje některé trestné činya požaduje po státech, aby je zavedly do svého trestního řádu. Leč úmluva mluví p…

Co je Istanbulská úmluva: boj proti islámu nebo zavádění ...

 • http://www.osacr.cz/2017/04/26/istanbulska-umluva-zavadeni-genderismu-do-skol-nebo-ochrana-pred-zenskou-obrizkou-a-islamem/
 • Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva iniciovaná Radou Evropy, která zavazuje podepsané státy k postupu vůči násilí na ženách, pomocí prevence, jejich ochrany, stíhání zločinů a monitorování této kriminality. Jako mezinárodní smlouva je Istanbulská úmluva nadřazena našemu právu. Úmluva vyžaduje, aby byl ...

Istanbulská úmluva

 • https://rm.coe.int/1680464e6f
 • Úmluva se vztahuje na ženy a dívky ze všech společenských vrstev, bez ohledu na jejich věk, rasu, náboženství, sociální původ, migračni status či sexuální orientaci. Úmluva konstatuje, že existují skupiny žen a dívek, jež bývají často vystaveny většímu riziku násilí, a státy musí zajistit

Istanbulská úmluva – úplné znění a některé další ...

 • http://www.rovnesance.cz/istanbulska-umluva-ceky-text-a-nektere-dalsi-souvisejici-dokumenty/
 • Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“) Stránky rady Evropy – sekce Úmluvy Rozchodník na základní …

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám ...

 • https://rm.coe.int/1680462471
 • 3 Tato úmluva se bude uplatňovat v dobách míru i v situacích ozbrojeného konfliktu. Článek 3 – Definice Pro účely této úmluvy: a “násilí vůči ženám” je chápáno jako porušování lidských práv a forma diskriminace žen a budou se jím rozumět veškeré činy gendrového násilí, jež vyústí anebo mohou

Anna Hogenová: Istanbulská úmluva a Manželství pro všechny ...

 • https://www.youtube.com/watch?v=WS415H43Qv0
 • Feb 26, 2020 · Seminář ISTANBULSKÁ ÚMLUVA a MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY 24. února 2020 v Poslanecké sněmovně PČR Na semináři vystoupili Ing. Pavel Jelínek, PhD. poslanec PSPČR Ivana Schneiderová ...

Click to view17:43

 • https://www.youtube.com/watch?v=WS415H43Qv0
 • Feb 26, 2020 · Seminář ISTANBULSKÁ ÚMLUVA a MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY 24. února 2020 v Poslanecké sněmovně PČR Na semináři vystoupili Ing. Pavel Jelínek, PhD. poslanec PSPČR Ivana Schneiderová ...

Istanbulský dohovor: mýty a fakty. Reakcia na kampaň ...

 • https://dennikn.sk/blog/956850/istanbulsky-dohovor-myty-a-fakty-reakcia-na-kampan-zastavme-zlo-z-istanbulu-ktorej-organizatori-siria-nespravne-skreslene-a-zavadzajuce-informacii-o-istanbulskom-dohovore/
 • V nasledujúcom texte prinášame reakcie a doplňujúce informácie ku kampani Slovenského dohovoru za rodinu s možnosťou overenia zdrojov.. Tak, ako Ján Sobieski zastavil pri Viedni Turkov modlením, zastaví najnovšia iniciatíva „zlo z Istanbulu“.

Domů | Vraťme Evropě duši!

 • http://www.istanbulskaumluva.cz/
 • Webový portál Istanbulská úmluva chce sloužit Vám všem, kteří už jasně vidíte rozpor mezi názvem mezinárodní úmluvy a jejím skutečným obsahem a následky pro život nás všech. Poskytneme informace těm, kteří cosi zaslechli o Istanbulské úmluvě a chtějí si udělat vlastní závěry.

Petr Piťha vs. Istanbulská úmluva: Kněz je mimo ...

 • https://nazory.aktualne.cz/komentare/petr-pitha-vs-istanbulska-umluva-knez-je-mimo-apokalypsa-ne/r~59648174d14011e88782ac1f6b220ee8/
 • Istanbulská úmluva z roku 2011 chrání ženy před násilím a jeho různými formami, které definuje jako genderově podmíněné - neboli žena je jim vystavena proto, že je ženou. Česká republika se k úmluvě přidala v květnu roku 2016 (jako jeden z posledních států …

Istanbulská úmluva - iDNES.cz

 • https://www.idnes.cz/zpravy/archiv/istanbulska-umluva.K64333
 • Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí neboli Istanbulská úmluva, je mezinárodní smlouva Rady Evropy, která posuzuje především všechny druhy násilí vůči ženám jako formu historicky a kulturně podmíněné diskriminace. Jinými slovy to znamená, že násilí vůči ženám bude jasně bráno jako porušení lidských práv a forma ...

Istanbulská úmluva není posilou přátelství muže a ženy ...

 • https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180513istanbulska-umluva-neni-posilou-pratelstvi-muze-a-zeny-pisou-biskupove
 • Istanbulská úmluva není posilou přátelství muže a ženy, píšou biskupové Biskupové českých a moravských diecézí ve společném listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah muže a ženy; zároveň vyjadřují své znepokojení nad obsahem tzv. Istanbulské úmluvy, která má být přijata i českým ...

Istanbulská úmluva - To je rovnost!

 • https://www.tojerovnost.cz/cs/istanbulska-umluva-cr
 • Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, tzv. Istanbulská úmluva, je jedna z mnoha lidskoprávních mezinárodních smluv Rady Evropy. Jejím cílem je především důsledná prevence násilí na ženách a domácího násilí, ochrana jeho obětí a stíhání pachatelů.

Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci ...

 • https://www.petice.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv
 • Istanbulská úmluva je z těchto důvodů zbytečná a diskriminuje práci a činnost již stávajících organizací zabývajících se tímto tématem, což potvrzují organizace ze Slovenska. My, níže podepsaní, jsme si vědomi toho, že Česká republika už v květnu 2016 hlasy ministrů za ANO a …

Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu proti násilí ...

 • https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/ceska-republika-podepsala-istanbulskou-umluvu-proti-nasili-na-zenach--143594/
 • May 04, 2016 · Česká republika 2. května 2016 podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy, pana Emila Ruffera, Istanbulskou úmluvu. Česká ženská lobby společně s členskými organizacemi (proFem, Český svaz žen, Rosa) se již řadu let snažili o to, aby Istanbulská úmluva …

Istanbulská úmluva - Církev.cz

 • https://www.cirkev.cz/temata/istanbulska-umluva
 • Istanbulská úmluva závazná i pro ČR. Jsou přesvědčeni o tom, že Úmluva není pro členy Evropské unie potřebná, ani přínosná, neboť všechny státy EU již nyní považují v ní zdůrazněné dodržování lidských práv a svobod za základní charakteristiku svého státu.

Istanbulská úmluva aneb práva žen až na druhém místě ...

 • https://www.konzervativninoviny.cz/istanbulska-umluva-aneb-prava-zen-az-na-druhem-miste/
 • Istanbulská Úmluva, celým názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí (dále IÚ), má za cíl komplexní právní úpravu boje a prevence proti násilí na ženách a pomoci obětem domácího násilí. Násilí na ženách odsuzují všichni, a tak to má být.

Jana Jochová: Fraška jménem Istanbulská úmluva | Plus

 • https://plus.rozhlas.cz/jana-jochova-fraska-jmenem-istanbulska-umluva-8095015
 • Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva o takzvaném potírání násilí na ženách a boji proti domácímu násilí. V posledním roce o ní slýcháváme docela často hlavně proto, že její ratifikace budí velké vášně. Pro jistotu hned na úvod raději dodávám, že nejen jako žena jsem samozřejmě proti domácímu násilí ...

Komentář: Istanbulská úmluva, V síti, volba miss. Pořád ...

 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-istanbulska-umluva-v-siti-volba-miss-porad-jde-o-dustojnost-90980
 • Vzorkem k pozorování se může stát i zmíněná Istanbulská úmluva. Její hlavní náplní je předcházet domácímu násilí a obecně násilí páchanému na základě pohlaví a genderu. Kritiky smlouvy jsou často i odpůrci migrace, ne-li přímo prosazovatelé nulové tolerance islámu.

DOKUMENT: Zajímá vás, co se píše v Istanbulské úmluvě ...

 • https://www.lidovky.cz/domov/dokument-zajima-vas-co-se-pise-v-istanbulske-umluve-prectete-si-ji-celou.A181022_180135_ln_zahranici_tn
 • Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, nebo-li Istanbulská úmluva, je mezinárodní smlouva Rady Evropy, která byla přijata už v roce 2011, ale v platnost vešla až o tři roky později.Česká republika jako jeden z posledních unijních státu dokument podepsala až v květnu roku 2016, dosud však nedošlo k ratifikaci.

Istanbulská úmluva v České a Slovenské republice | Pro ...

 • https://www.profairplay.cz/istanbulska-umluva-v-ceske-a-slovenske-republice/
 • Její ratifikace by se měla uskutečnit do poloviny letošního roku. Na oficiálních stránkách vláda.cz se ovšem můžeme dočíst, že Istanbulská úmluva „nebyla patrně podepsána bez výjimek“, a lze tedy očekávat, že Česká republika bude nějaké výjimky požadovat.

křesťanská akademie ISTANBULSKÁ ÚMLUVA

 • https://www.mska-akademie.cz/storage/prilohy/Istanbulska_umluva_sbornik.pdf
 • Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva) Ozýváme se jménem velké lidské rodiny, která s veškerou poko-rou a vážností přijala na sebe odpovědnost chránit Evropu, v níž se, po staletích nesvárů a prohřešků proti lidskosti, a tím také

Home [www.coe.int]

 • https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
 • The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence is based on the understanding that violence against women is a form of gender-based violence that is committed against women because they are women. It is the obligation of the state to fully address it in all its forms and to take measures to prevent violence against women, protect its ...

Komentář týdne: Istanbulská úmluva pohledem právničky ...

 • https://zpravy.proglas.cz/komentar-tydne/komentar-tydne-istanbulska-umluva-pohledem-pravnicky/
 • Istanbulská úmluva – celým názvem: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je mezinárodní smlouva prosazující nulovou toleranci k tomuto typu násilí.. Úmluva byla přijata Výborem ministrů rady Evropy dne 7.

Kulturní válka na Slovensku. Z Istanbulské úmluvy je ...

 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kulturni-valka-na-slovensku-z-istanbulske-umluvy-je-predvolebni-tema-89427
 • Na Slovensku vrcholí předvolební napětí. Poměrně nečekaným tématem se stala tzv. Istanbulská úmluva. V úterý se bude možné odvolání slovenského podpisu řešit na mimořádné schůzi Národní rady. Nejhlasitějším kritikem je předseda Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko, který se podle průzkumů pohybuje na těsné hranici pro vstup do parlamentu. Bojí se ...

Daniela Kovářová 2. díl: Istanbulská úmluva je namířena ...

 • https://www.kupredudominulosti.cz/kovarova-daniela-2d-istanbulska-umluva-je-namirena-proti-muzum-ceskym-zvykum-tradicim-a-take-nasemu-narodnimu-prostredi/
 • Istanbulská úmluva je jednoznačně namířena proti mužům, proti českým zvykům, tradicím a našemu národnímu prostředí. Martina: Když se podívám, a zase zjednodušuji, tak podle toho, co jste říkala, Istanbulská úmluva velmi posiluje práva žen. Daniela Kovářová: Ano.

Istanbulská úmluva je nebezpečná politicko-ideologická ...

 • https://csr.mojehrdost.cz/2019/02/01/istanbulska-umluva-je-nebezpecna-politicko-ideologicka-smlouva/
 • Istanbulská úmluva tedy primárně řeší implementaci genderové ideologie do národní legislativy a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze druhotnou záminkou k dosažení tohoto záměru. Ratifikace Istanbulské úmluvy je dále nepřijatelná i proto, že: ...

KOMENTÁŘ: Istanbulská úmluva - další krok k diktatuře ...

 • https://www.novinky.cz/komentare/clanek/komentar-istanbulska-umluva-dalsi-krok-k-diktature-tolerance-patrik-nacher-40288665
 • Istanbulská úmluva. Tato dvě slova budeme slýchávat v nejbližších týdnech a měsících poměrně často. Cílem je (nebo bych měl spíše trefněji napsat, že původně bylo) chránit ženy před násilím. Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva iniciovaná Radou Evropy, která zavazuje podepsané státy k postupu vůči násilí na ženách, pomocí prevence, ochrany ...

Česká republika se jako 41. země připojila k Istanbulské ...

 • http://www.dejmezenamsanci.cz/aktuality/ceska-republika-se-jako-41-zeme-pripojila-k-istanbulske-umluve/
 • Istanbulská úmluva se komplexně zabývá tématem násilí na ženách, nebo chcete-li genderově podmíněným násilím. V souvislosti s termínem násilí na ženách docházelo ještě donedávna ke střetům nejen mezi neziskovými organizacemi a státními institucemi, ale i mezi samotnými organizacemi.

Istanbulská úmluva: Obchází Evropou přízrak genderismu ...

 • https://blisty.cz/art/88901-istanbulska-umluva-obchazi-evropou-prizrak-genderismu.html
 • Istanbulská úmluva rovněž podporuje mezinárodní spolupráci v potírání násilí a organizace, které se problematice věnují. Úmluvu je možné označit za průlomovou hned v několika oblastech. Například považuje násilí vůči ženám za porušení práv a formu diskriminace, což v …

Homosexuálové budou vládnout, kázal kněz Piťha ve ...

 • https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kazani-arcibiskupstvi-katedrala-svateho-vita-svaty-vaclav-petr-pitha-istanbulska-umluva.A181009_100435_domaci_lre
 • Istanbulská úmluva. Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, nebo-li Istanbulská úmluva, je mezinárodní smlouva Rady Evropy, která posuzuje především všechny druhy násilí vůči ženám jako formu historicky a kulturně podmíněné diskriminace. Jinými slovy to znamená, že násilí ...

K Istanbulské úmluvě - pro a proti, mýty a fakta - Články ...

 • http://www.farnostsalvator.cz/clanek/2427/k-istanbulske-umluve---pro-a-proti-myty-a-fakta
 • Úřad Vlády ČR - Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta (pdf) Církev.cz - Istanbulská úmluva není posilou přátelství muže a ženy, píšou biskupové; Christnet.cz - Nebojme se pojmu „gender“ a Istanbulské úmluvy

Stop istanbulské úmluvě! Slovenštní poslanci přijali ...

 • https://cz.sputniknews.com/slovensko/201903299529193-stop-istanbulske-umluve-slovenstni-poslanci-prijali-usneseni-proti-ratifikaci-dohody/
 • Istanbulská úmluva, kterou Rada Evropy přijala v roce 2011, je nejkomplexnější mezinárodní smlouva o boji proti násilí páchaném na ženách. Úmluva vstoupila v platnost v srpnu 2014, Evropská unie jako organizace ho podepsala v červnu 2017.... Google+. Blogger. Telegram.

Istanbulská dohoda po prijatí EÚ. Ako ďalej ...

 • https://www.postoj.sk/27365/istanbulska-dohoda-po-prijati-eu-ako-dalej
 • Istanbulská dohoda - tak nazvaná, pretože bola otvorená na podpis v roku 2011 v Istanbule - je označovaná za najrozsiahlejšiu medzinárodnú zmluvu o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Dohovor uznáva násilie voči ženám ako porušovanie ľudských práv.

Istanbulská úmluva: Co skutečně obsahuje a znamená ...

 • http://www.protiproud.cz/politika/3808-istanbulska-umluva-co-skutecne-obsahuje-a-znamena-frontalni-utok-na-vztahy-a-normalitu-k-likvidaci-obvineneho-netreba-dukazu-gender-zaklinadlo-naseho-veku-budou-deti-odebirany-ve-velkem-evropske-hodnoty-znamenaji-zmar-a-bezmoc.htm
 • Jun 02, 2018 · Istanbulská úmluva deklaruje „genderové“ násilí jako „formu pronásledování“ a „vážnou újmu“, proto odpovědí musí být „bezodkladné“ vyšetřování a soud „bez zbytečného protahování s přihlédnutím k právům oběti“. Jinými slovy, případy „genderového“ násilí, jehož podstata je …

Změna ohledně Istanbulské úmluvy na Slovensku: Vláda ...

 • https://cz.sputniknews.com/slovensko/2020021811518533-zmena-ohledne-istanbulske-umluvy-na-slovensku-vlada-navrhuje-nahradit-nesouhlasne-stanovisko/
 • Istanbulská úmluva je v rozporu s Ústavou SR, tvrdí Danko „Využívají právní nevědomost občanů.“ Istanbulská úmluva se ani nemohla dostat k Čaputové, tvrdí Harabin Co na to Čaputová? Slovenská vláda vyslovila nesouhlas s Istanbulskou úmluvou a navrhla …

Istanbulská úmluva: pro a proti | E15.cz

 • https://www.e15.cz/the-student-times/istanbulska-umluva-pro-a-proti-1353777
 • Dec 04, 2018 · Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí neboli tzv. Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva Rady Evropy posuzující především všechny druhy násilí vůči ženám jako formu historicky a kulturně podmíněné diskriminace. Úmluva se zaměřuje na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů genderově podmíněného násilí ...

Istanbulská úmluva: Manifest neomarxistické totality ...

 • https://renda.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=686741
 • Istanbulská úmluva vykazuje všechny znaky neomarxismu . Za společensky nebezpečnou a zvýhodněnou skupinu jsou prohlášeni muži. V neomarxistickém pohledu se postavení a role mužů zásadně mění. Muži již nejsou hrdinové, tvůrci, obětaví otcové a manželé, ochránci žen, dětí a …

Rozehnal: Tradiční rodina je mrtvá. Istanbulská úmluva je ...

 • https://www.info.cz/cesko/rozehnal-tradicni-rodina-je-mrtva-istanbulska-umluva-je-zbytecna-a-proto-nebezpecne-zneuzitelna-38104.html
 • Istanbulská úmluva by Česku mnoho nového nepřinesla. Máloco ale ve společnosti vyvolává takové kontroverze jako právě Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Je to přitom bouře ve sklenici vody: Konzervativci a progresivisté si tento dokument ve skutečnosti pouze vybrali jako zástupné bitevní pole svých idejí.

Proč potřebuje Česká republika Istanbulskou úmluvu?

 • https://www.amnesty.cz/news/4354/proc-potrebuje-ceska-republika-istanbulskou-umluvu
 • Istanbulská úmluva členské státy EU k přijetí takových opatření vyzývá. Česká republika je však mezi posledními státy, které k ní zatím nepřistoupily. Už v roce 2015 proto Amnesty International ve spolupráci s dalšími organizacemi, ...

Istanbulská úmluva: Ve skutečnosti není opravdovou Úmluvou ...

 • https://www.reflex.cz/clanek/komentare/90700/kdo-ji-kritizuje-je-belzebub-ktery-nema-rad-zeny-instantni-istanbulska-umluva-jako-cesta-k-lepsim-zitrkum.html
 • Istanbulská úmluva de facto není žádná „vopravdovská Úmluva“, maximálně tak jen podle formy a názvu. Jak je známo i studentům prvních ročníků práv, úmluvy mají obsahovat zejména právní normy (hypotéza, dispozice, sankce), ne politická prohlášení či spíše politické nenormativní žvanění. ...

EVROPA: Istanbulská úmluva opět vystrkuje růžky ...

 • https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/evropa-istanbulska-umluva-opet-vystrkuje-ruzky.A191206_150401_p_zahranici_wag
 • Istanbulská úmluva však ty první neřeší vůbec, kdežto ty druhé označuje za „genderově podmíněné násilí na ženách“. Celá ta základní premisa Istanbulské úmluvy je zkrátka chybná a jen stigmatizuje muže. Což je podle mne důvod, proč nemá podobný dokument v demokratické společnosti vůbec co …

Istanbulská úmluva opět vystrkuje růžky - Blog iDNES.cz

 • https://lhotska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=737586
 • Istanbulská úmluva však ty první neřeší vůbec, kdežto ty druhé označuje za „genderově podmíněné násilí na ženách“. Celá ta základní premisa Istanbulské úmluvy je zkrátka chybná a jen stigmatizuje muže. Což je podle mne důvod, proč nemá podobný dokument v demokratické společnosti vůbec co …

Deset tisíc lidí v ČR vyzývá k přijetí Istanbulské úmluvy ...

 • https://www.novinky.cz/domaci/clanek/deset-tisic-lidi-v-cr-vyzyva-k-prijeti-istanbulske-umluvy-proti-nasili-na-zenach-40252815
 • Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva) Mezinárodní úmluva zaměřená na boj proti všem druhům násilí vůči ženám. Zaměřuje se na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů násilí, které je genderově podmíněné.

Istanbulská úmluva je zbytečný nesmysl propagující gender ...

 • https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=660411
 • Istanbulská úmluva přináší jediné – další podporu gender neziskovek a indoktrinaci na školách. Druhým důvodem mého odmítání Istanbulské úmluvy je, že násilí prezentuje jako typicky mužskou záležitost, jakoby absolutně neexistovalo násilí žen na mužích.

Istanbulská úmluva: Co obsahuje a co naopak ne? - Manipulátoři

 • https://manipulatori.cz/istanbulska-umluva-co-obsahuje-a-co-naopak-ne/
 • Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva) je mezinárodní smlouva Rady Evropy posuzující především všechny druhy násilí vůči ženám jako formu historicky a kulturně podmíněné diskriminace. Úmluva se …

Hot Trends See More